background

Pregled i procjena fizioterapeuta

Fizioterapeutska procjena služi fizioterapeutu radi procjene stanja pacijenta putem testova i mjerenja, nakon čega se izvodi plan i program prema zadanim ciljevima. Nužno je utvrditi status pacijenta kako bi se pratio njegov napredak i na vrijeme prilagodio algoritam izvedbe ukoliko dođe do neželjenih odstupanja. Procjena služi i kao motivacijski faktor, jer pacijent kvalitetnije percipira poboljšanje u odnosu na početno stanje, a time i cjelokupni ishod terapije.